facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice

19. 4. 2018
Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice

Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Českým sdružením pro značkové výrobky zvou na odborný seminář na téma "Aktuální otázky ochrany průmyslového vlastnictví v České republice".

Souběžně se zlepšením a změnami systému ochranných známek EU by měly být vnitrostátní právní předpisy a postupy týkající se ochranných známek dále harmonizovány a  v odpovídajícím rozsahu sladěny se systémem ochranných známek EU tak, aby byly vytvořeny pokud možno rovné podmínky pro zápis a ochranu ochranných známek v celé Unii. Jaký je stav příprav novely známkového zákona v České republice?

Seminář se bude zabývat změnami v právu na označení vyvolanými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 a Směrnicí Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2436 s postupem prací na evropském patentu s jednotným účinkem a s výsledky rozhodovací činnosti Vrchního soudu v Praze v oblasti průmyslového vlastnictví a nekalé soutěže a dalšími aktuálními informacemi, které napomohou při prosazování práv z duševního vlastnictví.

Těmito a dalšími aktuálními otázkami ochrany průmyslového vlastnictví v České republice se bude již 32. odborný seminář zabývat. Jako vždy jsou přednášky semináře z oblasti průmyslového vlastnictví určeny pracovníkům právních a obchodních
útvarů, advokátům, patentovým zástupcům a široké odborné veřejnosti.

Seminář se bude konat  16. 5. 2018 od 8,30 hodin v prostorách Úřadu průmyslového vlastnictví (A. Čermáka 2a, Praha 6 - Bubeneč). Účastnický poplatek je 2 800 Kč.

Více informací včetně přihlášky naleznete zde.

 

Zdroj: ÚPV