facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář: Analýza konkurenčního prostředí

1. 1. 2018
Seminář: Analýza konkurenčního prostředí

Spolek Transfera.cz pořádá v roce 2018 sérii vzdělávacích kurzů pro projektové manažery a řídicí pracovníky nejen v oblasti výzkumu a vývoje. První z nich se koná 15. února a je zaměřen na analýzu konkurenčního prostřední, vztahů a trendů.

Bez znalostí tohoto prostředí nelze navrhovat ani realizovat business strategii. Tato analýza je relevantní pro komerční subjekty, které mají zřejmou konkurenci, a pro nekomerční subjekty, které mají specifické oborové okolí.

OBSAH KURZU

 • Význam analýzy konkurenčního prostředí.
 • Proces strategického řízení, systém strategické analýzy.
 • Analýza vnějšího prostředí a oborového řetězce.
 • Analýzy sektorů zákazníků, konkurence a dodavatelů.
 • Problematika substitutů a komplement.
 • Interní a externí benchmarking.
 • Porterův pětifaktorový model.
 • Problematika stakeholders.
 • Metody a portfolio analýz.
 • Techniky monitorování a analýzy.

Po ukončení kurzu by měl být absolvent schopen samostatně uplatnit metodiku analýzy konkurenčního prostředí a posílit své kritické strategické myšlení. Výuka je interaktivní.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • TOP manažerům ziskového, neziskového a veřejného sektoru,
 • Projektovým i řadovým manažerům.
 • Těm, kdo řídí již etablované aktivity nebo připravují nové (business plán, start-upy apod.).

Termín: 15. 2. 2018
Místo: Technologická agentura ČR Evropská 1692/37 Praha 6

Registrace zde.

analyza prostredi

 

Zdroj: Transfera.cz