facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Březnový workshop k právnímu rámci VVI

6. 1. 2017
Březnový workshop k právnímu rámci VVI

První letošní workshop k aktualitám právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci s Karlem Zuskou z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři, se koná v úterý 21. 3. 2017 v Praze. Již se můžete přihlašovat

Workshop se bude zabývat průřezově všemi oblastmi včetně problematiky veřejného zadávání (nejnovější zkušenosti s aplikací nového zákona), veřejné podpory, vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem dotací atd. Speciální pozornost bude věnována také projektům OP VVV - možnosti opravných prostředků v rámci výběru projektů a problematika rozpočtů (host: Jan Stejskal, PS Inovace).

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

Workshop se koná od 10:00 do cca 16:00 v hotelu IBIS na Smíchově. Kapacita je omezená. Uzávěrka registrace: 3. 3. 2017 nebo při naplnění kapacity workshopu.

Další termíny workshopů v roce 2017:

  • úterý 6. 6. 2017
  • úterý 26. 9. 2017
  • úterý 5. 12. 2017

 

ALEVIA logo