facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko-francouzský workshop o umělé inteligenci

29. 8. 2022
Česko-francouzský workshop o umělé inteligenci

Česko-francouzský workshop o umělé inteligenci představí možnost spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti umělé inteligence. Celá akce se bude konat ve dnech 12.–13. září 2022 v Praze.

CZ FR AI Workshop 2

Umělá inteligence je klíčová technologie, která má široké sociální, ekonomické, národně bezpečnostní a geopolitické důsledky. Aplikace z oblasti umělé inteligence pak také budou mít rozsáhlé ekonomické dopady v mnoha odvětvích včetně výroby, dopravy, zdravotnictví, vzdělávání, energetiky a klimatu. Česko-francouzský workshop o umělé inteligenci společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Francouzské velvyslanectví v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze a INRIA za podpory dalších partnerů a synergických sítí.

Země EU musí dohnat světové lídry v tomto oboru a rozšířit své kapacity v oblasti umělé intelegence tak, aby mohly využívat nové digitální technologie a zároveň zachovat základní hodnoty a zájmy, jako jsou integrita jednotlivce, lidská bezpečnost a hospodářská prosperita. Francie a Česká republika jsou proto připraveny identifikovat možné bilaterální projekty a podpořit výzkumné výměny a mobilitu.

Česko-francouzská spolupráce by měla být otevřená partnerům a měla by pomoci vybudovat odolnou Evropu, která bude schopna využívat vynikající a důvěryhodnou AI. Cílem workshopu je setkání předních odborníků z různých oblastí AI, podnikatelů a osob s rozhodovací pravomocí.

Akce by měla být platformou pro propojení klíčových aktérů působících v oblasti vývoje a aplikace digitálních technologií a umělé inteligence. Součástí workshopu bude zasedání na vysoké úrovni s klíčovými zúčastněnými stranami a zasedání o dopadu a průmyslu.

Z českých přednášejících na workshopu vystoupí například Jan Hajič z Ústavu formální a aplikované lingvistiky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Jan Černocký z Ústavu počítačové grafiky a multimédií Vysokého učení technického v Brně či Robert BabuškaTomáš Svoboda z ČVUT v Praze.

Za francouzskou stranu vystoupí například Patrick Pérez, vědecký ředitel společnosti Valeo, Cordelia SchmidAlessandro Rudi, výzkumníci z The National Institute for Research in Digital Science and Technology (INRIA), Céline Castets-Renard z Université de Toulouse a Nicolas Mansard ze Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Česko-francouzský workshop o umělé inteligenci se bude konat ve dnech 12.–13. září 2022 v prostorách Černínského paláce v Praze a v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze.

Program celého workshopu včetně medailonku přednášejících naleznete zde.

Workshop se koná v hybridní podobě – možné je tedy účastnit se fyzicky nebo online. Registrace je dostupná zde.

 

Zdroj: Česko-francouzský workshop o umělé inteligenci