Vytisknout tuto stránku

Eurodoc Conference 2021: Improving Doctoral Training in Europe

7. 7. 2021
Eurodoc Conference 2021: Improving Doctoral Training in Europe

Ve dnech 14. a 15. července 2021 pořádá Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) ve spolupráci s Evropskou radou pro doktorandy a mladé výzkumné pracovníky (Eurodoc) a Národní technickou knihovnou (NTK) jubilejní 20. ročník mezinárodní konference Eurodoc, která je zaměřená na zlepšení podmínek a kvality doktorského vzdělávání. Registrace je v plném proudu.

Konference se v České republice uskuteční vůbec poprvé, a to pod záštitou MŠMT, VŠCHT Praha a ČVUT. Bude se konat v hybridní podobně z Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze a účast na konferenci je bezplatná.

Grafika Eurodoc 2021

Hlavním tématem konference je kvalita doktorského vzdělávání, čímž navazuje přímo na 3. prioritní cíl Strategického záměru MŠMT pro oblast VŠ na období od roku 2021. V dnešní době se doktorandi jako začínající výzkumníci potýkají s nedostatečnými znalostmi např. o Open Science nebo etice a integritě ve výzkumu. Mezi evropskými institucemi vysokoškolského vzdělávání často chybí pro začínající výzkumníky podpora kariérního rozvoje ve formě přenositelných dovedností, podpora v oblasti duševního zdraví a sledování vývoje kariéry doktorandů. Tyto nedostatky mají zásadní vliv na efektivitu a kvalitu doktorského vzdělávání a vyžadují diskusi a změny. Česká republika se navíc ve srovnání s Evropou potýká s problémem příliš dlouhého doktorského studia (v průměru 5,5 roku) a nízké úspěšnosti doktorandů (pouze 40 % doktorandů dokončí doktorát a jen 7 % to zvládne v řádné době).

Konference si klade za cíl zodpovědět následující otázky: Jaké příklady dobré praxe existují pro doktorské vzdělávání v Evropě? Které aspekty přispívají ke kvalitní doktorské přípravě a jak je realizovat? A jak můžeme po získání titulu PhD posílit kariérní vyhlídky?

Pro odpověď na tyto otázky je konference rozdělena do šesti tematických sekcí:

#1: Doctoral training across Europe
#2: Professionalization of supervision
#3: Career development of Early-Career Researchers
#4: Implementing Open Science
#5: Promoting Research Integrity
#6: Mental health and work-life balance

V každé sekci představí dané téma 4 zástupci z různých koutů Evropy. Konferenci zahájí Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, a dále budou následovat řečníci z předních evropských institucí a organizací jako je Evropská komise, EUA-CDE, Science Europe, PRIDE Network, Initiative for Science in Europe, EuroScience, F1000Research, MCAA, YAE a unijních projektů jako Path2Integrity, DocEnhanceData Stewardship Wizard.

Po prezentacích bude následovat moderovaná diskuze a možnost pokládat otázky z publika. Součástí konference je i workshop o platformě CatRIS - Catalogue of Research Infrastructure Services, týkající se poskytovaných služeb, které nabízí výzkumné infrastruktury potenciálním uživatelům z akademické sféry i z průmyslu.

Všichni zájemci o danou problematiku jsou vítání.

Více informací je k dispozici na webu konference.

Registrace zde.

 

Zdroj: Eurodoc