facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Informační den COST

24. 12. 2017
Informační den COST

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a COST Association pořádají dne 16. února 2018 Informační den COST se zaměřením na roli COST v evropském výzkumném prostoru a jeho vazeb na ostatní evropské programy.

Na programu budou prezentace přímých účastníků akcí a zazní také informace o účasti českých vědců v jednotlivých aktivitách COST, podmínkách vstupu do akcí a informace o národním programu INTER -COST. Předběžný program bude zveřejněn v průběhu ledna 2018. 

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy s nejdelší historií, které nemají jinde než v Evropě obdobu. V rámci programu jsou v členských zemích pořádány nejrůznější akce, pracovní mítinky, workshopy a konference, jejichž cílem je poskytnout vědecké komunitě příležitost k navázání spolupráce v rámci tzv. COST akcí. Jedná se o výzkumné aktivity financované na národní úrovni, které jsou v oblasti zájmu nejméně sedmi členských států. Více informací o české účasti v COST naleznete zde.

Seminář konaný 16. 2. 2018 proběhne v prostorech Technologického centra AV ČR. Registraci naleznete na adrese zde.

 

Zdroj: Národní portál pro evropský výzkum