facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Inovace 2018

27. 11. 2018
Inovace 2018

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci se svými členy a partnery zve na Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, který se uskuteční ve dnech 4. - 7. 12. 2018. Součástí Týdne bude 25. ročník mezinárodního sympozia INOVACE 2018, 25. ročník veletrhu invencí a inovací a 23. ročník Ceny Inovace roku 2018

25. Mezinárodní sympozium INOVACE 2018

Sympozium je věnováno koncepčním otázkám inovačních procesů, inovačního podnikání, Systému inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktuře ČR a regionální inovační infrastruktuře, regionálním inovačním strategiím, vědeckotechnickým parkům, transferu technologií, technologickým platformám a klastrům, komercializaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací, inovačním produktům a jejich financování, Technologickému profilu ČR, ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, materiálovému inženýrství, přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání, zahraniční spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, výsledkům rámcových programů EU, strukturálních fondů EU 2014+, programu INTER-EXCELLENCE, dalším programům mezinárodní vědeckotechnické spolupráce a výsledkům řešených projektů.

25. Mezinárodní veletrh invencí a inovací

V rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací budou prezentovány výsledky výzkumu, vývoje a inovací tuzemských a zahraničních vystavovatelů. Cílem je představit inovační produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2018, výsledky výzkumné a vývojové činnosti, vědeckotechnické parky v ČR, projekt SPINNET, úspěšné řešitele projektů v rámci programů EUREKA a Eurostars, výsledky firem, které se úspěšně podílejí na tuzemských a mezinárodních programech výzkumu a vývoje, tuzemské a zahraniční partnery AIP ČR, z.s.

23. ročník Ceny Inovace roku 2018

Kritéria soutěže budou v roce 2018 uveřejněna v odborném časopise Inovační podnikání a transfer technologií, příloha Transfer technologií, budou umístěna na web AIP ČR, z.s. spolu s pokyny k vyplňování přihlášek (www.aipcr.cz). Soutěže se může zúčastnit každá firma se sídlem v ČR. Přihlášený produkt musí být průkazně využíván (výrobek, případně služba jsou uvedeny na trh, technologický postup je zaveden v praxi).

Více informací naleznete na http://www.aipcr.cz/.

 

Zdroj: AIP ČR