facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak na sociálně-ekonomické dopady pandemie Covid-19?

22. 4. 2021
Jak na sociálně-ekonomické dopady pandemie Covid-19?

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) dnes zahájila pátý ročník dvoudenní mezinárodní vědecké konference International Days of Science, která je letos zaměřena především na sociálně-ekonomické dopady pandemie Covid-19 a inovativní mezioborové projekty.

ids 3

Celou akci je možné sledovat na Facebooku nebo webové stránce http://idsconference.cz/, kde je i detailní program. 

Mezi vědeckými prezentacemi ze společenskovědních oborů jsou zařazena i vystoupení z byznysu, státní správy nebo medicíny, jejichž cílem je podpořit výzkum zaměřený na potřeby jiných oborů a praxe. Právě podpora rozvoje mezioborové spolupráce je dlouhodobým cílem MVŠO.

„Při pohledu na vědecké výstupy ve světě v roce 2020, je zřejmé, že výzkum okamžitě zareagoval na pandemii Covid-19, a to i v oblastech mimo zdravotnictví, jako je ekonomie, psychologie, ekologie, technologie či vzdělávání. Vědci nejsou odtrženi od reality a svými výstupy přispívají k řešení aktuálních problémů,“ říká Jarmila Zimmermannová, rektorka MVŠO. V řadě oborů pandemie působila jako akcelerátor a urychlila skokově jejich rozvoj. Podle Zimmermannové je dnes klíčem pro inovace mezioborová spolupráce, která přináší výsledek na vyšší úrovni.

„Spolupráce firem, akademické sféry a státního sektoru má řadu úspěšných příkladů při řešení následků pandemie a potvrzuje, že toto by měl být jeden z hlavních trendů vytváření společných synergií i v budoucnu,“ říká náměstkyně Martina Tauberová z ministerstva průmyslu a obchodu. Je přesvědčena o tom, že pandemie Covid-19 vyslala nové impulsy a důraz na podporu inovací, digitalizace, automatizace, nových forem komunikace i podpory zahraničně ekonomické spolupráce, včetně intenzívnějšího zapojení českých firem a výzkumných pracovníků do mezinárodních projektů.

 

Zdroj: MVŠO

redakčně upraveno