facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Jak přilákat špičkové vědce ze zahraničí?

27. 11. 2018
Jak přilákat špičkové vědce ze zahraničí?

Pouze do 30. listopadu se můžete registrovat na konferenci Perspectives of Czech Science: Coming to the Czech Republic to do excellent research, kterou organizuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích spolu s Biologickým centrem Akademie věd ČR dne 7. prosince 2018 v Českých Budějovicích.

Akci zaštiťují předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Diskusi nad možnostmi přilákání špičkových zahraničních vědců bude moderovat Martin Pumera, jeden z nejvýznamnějších českých i světových chemiků, který většinu své profesní dráhy strávil v zahraničí a nyní buduje excelentní vědecký tým na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (více v rozhovoru zde). Diskuse se bude dělit do pěti tematických bloků, na úvod každého z nich budou své zkušenosti a názory sdílet renomovaní čeští vědci a aktéři v oblasti výzkumu a vývoje. Podrobný program naleznete zde. Registrovat se můžete do 30. 11. 2018 zde.

Podkladem pro diskusi je nedávno zveřejněná studie, která mapuje názory vědců a vědeckých manažerů na český výzkumný prostor. Do průzkumu mapujícího aktuální stav, silné i slabé stránky vědy v Česku se zapojilo 80 vědců a 25 vědeckých manažerů. Průzkum například ukázal zájem nově příchozích vědců sdílet své mezinárodní zkušenosti a rozvíjet systém podpory vědy v Česku. Na druhé straně zaznamenal také nezájem představitelů českých výzkumných institucí diskutovat potřeby vědců a formulovat konkrétní kroky pro zkvalitnění fungování českého výzkumného prostoru.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

 

Zdroj: Biologické centrum AV ČR a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích