facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jarní semináře Úřadu průmyslového vlastnictví

6. 1. 2022
Jarní semináře Úřadu průmyslového vlastnictví

V první polovině roku 2022 Úřad průmyslového vlastnictví chystá několik vzdělávacích akcí. Jsou určeny nejširší veřejnosti a mají za úkol seznámit účastníky s jednotlivými instituty průmyslověprávní ochrany a s vyhledáváním informací o nich.

Vzhledem ke stávající pandemické situaci zatím všechny naše semináře plánujeme v online formátu.

Všechny akce jsou volně přístupné, účast na nich není nijak zpoplatněna. K přihlášení na jednotlivé akce použijte registrační systém, který je dostupný v sekci „Vzdělávání“ na našem webu upv.gov.cz

Podrobné informace k jednotlivým akcím budeme postupně zveřejňovat na stránkách ÚPV a sociálních sítích.

Seznam seminářů

 • Finanční podpory SMEs 4. 1. 2022
 • Úvod do problematiky průmyslových práv 24. 2. 2022
 • Technická řešení - patent/užitný vzor 1. 3. 2022
 • Ochranné známky 15. 3. 2022
 • Ochrana designu 5. 4. 2022
 • Podnikání v Indii s ohledem na ochranu průmyslových práv 12. 4. 2022
 • Národní databáze ochranných známek 13. 4. 2022
 • Národní databáze patentů a užitných vzorů 21. 4. 2022
 • Databáze Espacenet 26. 4. 2022
 • Databáze Madrid Monitor 27. 4. 2022
 • Databáze TMView 28. 4. 2022
 • Databáze Patentscope 3. 5. 2022
 • Evropský patentový rejstřík 5. 5. 2022

 

Zdroj: ÚPV