facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Financování výzkumu a vývoje

22. 2. 2018
Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Financování výzkumu a vývoje

Dvoudenní workshop (MODUL 11) s názvem Financování výzkumu a vývoje se koná v Pardubicích 22. a 23. 5. 2018 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

alevia 268x268MODUL 11 je zaměřen na financování výzkumu, vývoje a inovací. V rámci modulu budou probírány zdroje financování (národní a mezinárodní) a formy financování včetně Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Lektory jsou Michal Pazour a Martin Bunček.

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je vždy limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Bližší informace a registraci naleznete na webových stránkách společnosti alevia.

 

 Zdroj: alevia