facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Hodnocení a dopady VVI

21. 2. 2018
Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Hodnocení a dopady VVI

Dvoudenní workshop (MODUL 10) s názvem Hodnocení a dopady VVI se koná v Pardubicích 17. a 18. 4. 2018 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

alevia 268x268V rámci desátého modulu se bude diskutovat hodnocení vědeckých výstupů (scientometrie, peer review), specifická situace hodnocení v ČR (Metodika 2017+) a dopady výstupů VaV na společnost. Lektory jsou Daniel Münich a Lukáš Kačena.

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je vždy limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Bližší informace a registraci naleznete na webových stránkách společnosti alevia.

 

Zdroj: alevia

Stáhnout přílohy: