facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Mezinárodní spolupráce

30. 1. 2018
Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Mezinárodní spolupráce

Dvoudenní workshop (MODUL 9) s názvem Mezinárodní spolupráce ve VVI se koná v Pardubicích 20. a 21. 3. 2018 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

alevia 268x268MODUL 9 je věnován mezinárodním organizacím a projektům v oblasti VaV, významu diplomacie a síťování ve vědě a překonávání překážek mezinárodní spolupráce. Lektory jsou Michaela Vlková a Otakar Fojt.

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je vždy limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Bližší informace a registraci naleznete na webových stránkách společnosti alevia.

 

Zdroj: alevia