Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Spolupráce s aplikační sférou

18. 12. 2017
Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Spolupráce s aplikační sférou

Dvoudenní workshop (MODUL 7) s názvem Spolupráce s aplikační sférou se koná v Pardubicích 23. a 24. 1. 2018 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

MODUL 7 se věnuje základním principům spolupráce s aplikační sférou, bariérám spolupráce a jejich překonávání a aplikaci výzkumných projektů. Lektory modulu jsou Martin Bunček a Miroslav Janeček.

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

 

Zdroj: alevia