Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Transfer znalostí & technologií, podpora inovací

4. 2. 2017
Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI: Transfer znalostí & technologií, podpora inovací

Dvoudenní workshop (MODUL 6) s názvem Transfer znalostí & technologií, podpora inovací se koná v Pardubicích 21. a 22. 11. 2017 v rámci komplexního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pořádá společnost alevia ve spolupráci se svými partnery.

MODUL 6 se věnuje organizačnímu zajištění transferu ve výzkumné organizaci, podpoře a šíření inovací a podpoře start-up a spin-off společností.

Uzávěrka registrace je 20. 10. 2017.

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.