facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Konference: Institucionální management ve vědě

24. 3. 2019
Konference: Institucionální management ve vědě

CEITEC zve na další ročník konference Institucionální management ve vědě - IMR 2019, která se bude konat 15. května 2019 v Brně. Akce je určena zejména vedoucím představitelům a zástupcům výzkumných institucí a organizací, zástupcům akademické sféry, univerzit a vysokých škol, ale také představitelům veřejné správy, ministerstev, grantových agentur a oborových sdružení.

ceitec management

Smyslem konference je sdílení zkušeností z řízení vědeckých institucí v České republice i zahraničí, a to zejména v oblastech strategického plánování, hodnocení kvality výzkumu a zlepšování pracovních podmínek i kariérního rozvoje svých zaměstnanců.

Tématem letošní konference je otázka: Co přináší Metodika M17+ do hodnocení kvality výzkumu instituce?

Přijďte diskutovat s předními představiteli vědeckých institucí. Zeptejte se jich na jejich zkušenosti a názory ohledně institucionálního hodnocení. CEITEC pro vás připravil další krátké příspěvky zaměřené na aktuální implementaci metodiky M17+ či na výsledky rozsáhlé mezinárodní benchmarkové studie kvality vědy v zemích EU13.

Těšit se můžete na příklady dobré praxe ze zahraničí.

Metodika M17+ se již ukazuje v celé své kráse a i těm méně všímavým dochází, že RIV body nebude možné použít jako podklad pro dělení financí v instituci.

  • Jaký je ale nejlepší způsob hodnocení kvality výzkumu?
  • Může jeden typ hodnocení povzbudit rozvoj instituce i zajistit spravedlivé dělení financí?
  • Je vůbec dobré s hodnocením kvality výzkumu rozdělování financí spojovat?
  • Existuje snad stále šance pro repatriaci kafemlejnku?
  • Jaké výzvy a jaká úskalí na nás metodika M17+ chystá?
  • Bude konečně hodnocení kvality vědy strategickým nástrojem rozvoje instituce?

Konference se uskuteční 15. 5. 2019 v Brně na CEITEC Masarykova univerzita v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Program konference a registraci naleznete zde. O minulém ročníku konference si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: CEITEC