facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Konference: Institucionální management ve vědě

24. 3. 2019
Konference: Institucionální management ve vědě

CEITEC Masarykova univerzita zve na další ročník konference Institucionální management ve vědě - IMR 2019, která se bude konat 15. května 2019 v Brně. Akce je určena zejména vedoucím představitelům a zástupcům výzkumných institucí a organizací, zástupcům akademické sféry, univerzit a vysokých škol, ale také představitelům veřejné správy, ministerstev, grantových agentur a oborových sdružení.

ceitec management

Letošní ročník konference IMR 2019 je zaměřen na hodnocení kvality výzkumu institucí. Program přinese čerstvé zkušenosti tří předních univerzit s implementací Metodiky 17+. Jejich zástupci se podělí o první výsledky společného projektu, který mapuje možnosti sběru dat a informací pro potřeby vykazování v Modulech 3-5 na vysokých školách. Dozvíte se o časové zátěži, využitelnosti stávajících systémů i úskalích duplicitního vykazování. Budou také poprvé prezentovány výsledky rozsáhlé mezinárodní benchmarkové studie kvality vědy v zemích EU13.

V Brně se bude živě diskutovat o tom, jaký je nejlepší způsob hodnocení kvality výzkumu a jak se může stát podkladem pro spravedlivé dělení financí uvnitř instituce.

Konference je určena zástupcům akademické sféry a veřejné správy. Jejím smyslem je sdílení zkušeností z řízení vědeckých institucí v České republice i zahraničí, a to zejména v oblastech strategického plánování, hodnocení kvality výzkumu, zlepšování pracovních podmínek i kariérního rozvoje zaměstnanců. Na IMR 2019 se propojují různé oblasti vědní politiky a diskutují konkrétní otázky, které sebou její dynamický vývoj přináší. Účastníci mají příležitost vzájemně se inspirovat, dozvědí se o smysluplných řešeních, které by jim měly napomoci rozvíjet kulturu a prosperitu jejich vědeckých institucí.

Metodika M17+ se již ukazuje v celé své kráse a i těm méně všímavým dochází, že RIV body nebude možné použít jako podklad pro dělení financí v instituci.

  • Jaký je ale nejlepší způsob hodnocení kvality výzkumu?
  • Může jeden typ hodnocení povzbudit rozvoj instituce i zajistit spravedlivé dělení financí?
  • Je vůbec dobré s hodnocením kvality výzkumu rozdělování financí spojovat?
  • Existuje snad stále šance pro repatriaci kafemlejnku?
  • Jaké výzvy a jaká úskalí na nás metodika M17+ chystá?
  • Bude konečně hodnocení kvality vědy strategickým nástrojem rozvoje instituce?

Konference se uskuteční 15. 5. 2019 v Brně na CEITEC Masarykova univerzita v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Program konference a registraci naleznete zde. O minulém ročníku konference si můžete přečíst zde.

 

Zdroj: CEITEC MU