facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference KRECon 2022

18. 10. 2022
Konference KRECon 2022

Ve dnech 10. až 11. listopadu 2022 pořádá Národní technická knihovna jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Knowledge, Research, Education Conference – KRECon. Letošní téma je zaměřené na podporu doktorského vzdělávání prostřednictvím doktorských škol. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a České předsednictví v Radě EU.

KRECon2022 banner2

Konferenci KRECon 2022 pořádá Národní technická knihovna (NTK) v rámci projektu „Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací” (NCIP VaVaI). Cílem je poskytnout platformu pro setkání zahraničních a domácích expertů s dalšími relevantními aktéry VaVaI a otevřít diskusi o budoucím vývoji doktorského vzdělávání nejen v ČR, ale i v Evropě. Reforma doktorského studia je i jednou z priorit MŠMT a podpora udržitelné výzkumné kariéry, vyvážené cirkulace talentů a mezinárodní, mezioborové i mezisektorové mobility napříč Evropou je zase prioritou pro Evropský výzkumný prostor.

Program konference je rozdělen do 4 sekcí:

● #1: Efektivita doktorských škol
● #2: Vědecká kariéra v akademickém prostředí a mimo něj
● #3: Příklady dobré praxe pro doktorské vzdělávání
● Panelová diskuse: Budoucnost doktorského vzdělávání

Early-Career Researchers as ‘Drivers of Innovation in Society’

Jednou z výzev pro začínající výzkumníky je současná situace, kdy jsou pracovní příležitosti v akademické sféře omezené a zároveň roste potřeba přenést jejich znalosti a dovednosti do soukromého a veřejného sektoru. Začínajícím vědcům však často chybí odpovídající dovednosti, což je dáno tím, že doktorské programy se zaměřují především na odborné znalosti a přípravu pro akademickou kariéru, čemuž odpovídá i akademické hodnocení, ne vždy jim ale poskytuje správné průřezové dovednosti pro přechod do jiných odvětví. Jaký je tedy skutečný účel doktorského vzdělávání v dnešní době?

Talentovaní a vysoce vzdělaní lidé mají velmi důležitou roli, budou působit v úspěšných výzkumných a inovačních systémech v celém Evropském výzkumném prostoru, ale i jako správci dat, provozovatelé výzkumných (e-)infrastruktur, zprostředkovatelé výzkumu, zprostředkovatelé znalostí, manažeři a koordinátoři inovací a transferu technologií; tyto role je třeba uznat a podporovat prostřednictvím jejich odborné přípravy a kariérního rozvoje, aby se optimalizovaly pracovní příležitosti. Jak ale vybavit začínající výzkumníky správnými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi pro jejich budoucí profesní a osobní rozvoj?

Doktorské školy představují nejmodernější úroveň současného doktorského vzdělávání v Evropě. Jejich cílem je podpořit společnou vizi a snahu o zajištění osobního a profesního růstu doktorandů, socializaci doktorandů ve vědecké komunitě a jejich přípravu na budoucí kariéru. Co vše mohou poskytovat doktorské školy a jaký je vhodný model pro doktorské programy v České republice?

Cílová skupina

  • Vedení vysokých škol (rektoři, prorektoři pro vědu a výzkum, děkani, ředitelé / zástupci ředitelů výzkumných ústavů…).
  • Tvůrci vysokoškolské a výzkumné politiky odpovědní za VaVaI (MŠMT, RVVI, NAU...).
  • Školitelé a garanti doktorských programů.
  • Seniorní výzkumníci a výzkumníci na počátku kariéry (doktorandi, postdoci a další juniorní výzkumní pracovníci).
  • Zástupci soukromého sektoru.
  • Ostatní zájemci zapojení do podpory doktorského vzdělávání.

Součástí konference jsou také workshopy zaměřené na kurzy přenositelných dovedností pro doktorandy v oblasti správy výzkumných dat, na podporu kariérního rozvoje a podnikavosti (např. založení startupu) a dále školení profesionálního rozvoje pro jejich školitele a na podporu etiky a výzkumné integrity, tedy dobré vědecké praxe. Kurzy přenositelných dovedností byly vyvinuty v rámci Evropského projektu DocEnhance a jejich obsah bude volně k dispozici pro vysoké školy k jejich implementaci do stávajících doktorských programů.

Účast na konferenci #KRECon2022 je bezplatná.

Registrace na konferenci a workshopy je možná zde.

 

Zdroj: Národní technická knihovna