facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konference: The EU in time of multicrisis and its greatest challenges

1. 5. 2017
Konference: The EU in time of multicrisis and its greatest challenges

Jean Monnet Centre of Excellence při Právnické fakultě Univerzity Palackého (PF UP) v Olomouci připravuje multioborovou konferenci – The EU in time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and prospects, která otevře diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie.

Dvoudenní akce bude svým zaměřením, rozsahem i obsahem ojedinělou akademickou a společenskou událostí s nadnárodním přesahem. Konference se uskuteční 22. a 23. května 2017 ve velkém sále Černínského paláce. Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat.

Odborné setkání chce otevřít diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie, o jejím osudu po odchodu Velké Británie a také se pokusit ve světle dalších aktuálních výzev najít řešení současné situace. „Máme velkou radost, že pozvání k aktivní účasti přijala celá řada předních odborníků na otázky práva Evropské unie, politiky a ekonomie, jakož i zástupci klíčových unijních institucí,“ řekla za organizační tým Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP.

Mezi hlavními řečníky vystoupí se svými referáty například členka Evropské komise Věra Jourová, rektor College of Europe Jörg Monar, bývalý generální advokát Soudního dvora EU Miguel Poiares Maduro nebo světově uznávaný znalec práva EU Peter Christian Müller Graff z Heidelberské univerzity. Dalšími řečníky budou zástupci akademické obce z mnoha evropských zemí. Na konferenci byli pozváni i velvyslanci a další zástupci diplomatického sboru.

„Mezinárodní fórum je otevřeno zástupcům akademických institucí z České republiky i ze zahraničí, studentům i odborníkům z praxe – právníkům, ekonomům a politologům se zájmem o téma. Jednacím jazykem bude angličtina,“ upřesnila Naděžda Šišková. Organizátoři vzhledem k omezené kapacitě doporučují zájemcům včasnou registraci, ta je možná do 7. května. Přihlašovací formulář stejně jako podrobný program konference a další důležité informace jsou k dispozici na webových stránkách.

Jean Monnet Centre of Excellence pořádá květnovou konferenci ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Českou asociací pro evropská studia. Centrum vzniklo na olomoucké právnické fakultě na podzim roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci zaměřenou speciálně na reformu Evropské unie a otázky s tím související.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci