facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Konference Výsledky Strategie AV21

14. 5. 2019
Konference Výsledky Strategie AV21

Ve dnech 16. a 17. 5. 2019 se bude pod záštitou Akademie věd ČR konat konference s názvem Výsledky Strategie AV21. Prezentovat výsledky interdisciplinárních výzkumných programů, které reagují na aktuální společenské výzvy, přijdou na konferenci jejich koordinátoři.

Konferenci zahájí předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a Michal Haindl, člen Akademické rady pověřený řízením Strategie AV21. Dále ve stručných dvacetiminutových blocích vystoupí jednotlivý koordinátoři výzkumných programů Strategie.

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 tak vystoupí Barbara Zitová s přednáškou Naděje a rizika digitálního věku, dále Radomír Pánek s příspěvkem Systémy pro jadernou energetiku, Jiří Plešek s tématem Účinná přeměna a skladování energie a Josef Stemberk s přednáškou Přírodní hrozby. Dále vystoupí Ilona Müllerová, Jaroslav Doležel, Josef Špak a Jiří Brus.

V pátek 17. 5. 2019 pak vystoupí s příspěvkem Kvalitní život ve zdraví i nemoci Jakub Otáhal, dále Luboš Velek s tématem Paměť v digitálním věku. Daniel Münich bude mluvit na téma Efektivní veřejné politiky a současná společnost a Petr Koťátko přednese příspěvek Formy a funkce komunikace. Dále v pátek vystoupí Marek Hrubec, Jiří Svoboda, Tomáš Mocek, Jan Kopecký, Ludvík Kunz a Petr Sommer.

Konference se bude konat v prostorách Akademie věd ČR na Národní 3, Praha 1 v místnostech 205 a 206. Pozvánku naleznete v příloze.

 

Zdroj: Akademie věd ČR