Vytisknout tuto stránku

Letní škola pro management veřejných vysokých škol 2017

7. 4. 2017
Letní škola pro management veřejných vysokých škol 2017

Společnost alevia pořádá v termínu 29. - 31. srpna 2017 tradiční letní školu, tentokrát na téma Rok po novele - výzvy pro veřejné vysoké školy v roce 2017. Registrace již byla zahájena, počet míst je omezen.

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je opět zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky.

Kromě špičkových lektorů v daných oblastech, interaktivního způsobu výuky a řešení konkrétních příkladů a skutečných situací je hlavní přidanou hodnotou letní školy také setkání se zástupci ostatních veřejných vysokých škol v ČR, navázání nových kontaktů a sdílení dobré i špatné praxe.

Otázky, na které budeme společně hledat odpovědi:

 • Jaké předpisy se na veřejné vysoké školy vůbec vztahují?
 • Co dělat, když je jejich výklad nejasný, nebo když jsou ve vzájemném rozporu?
 • Jaká je strategie české vysoké školy, která se rozhodla pracovat na zlepšení své pozice v mezinárodních žebříčcích?
 • Co se můžeme naučit od vysokých škol ve Velké Británii?
 • Jak využít vědecký potenciál pro rozvoj mezinárodních vztahů?
 • Jak jsou jednotlivé vysoké školy připraveny na systém vnitřního hodnocení?
 • Jakým způsobem se podařilo provázat hodnocení instituce a hodnocení jednotlivých pracovníků?
 • Jak se připravují vysoké školy na institucionální akreditaci?
 • Jak jsme se vyrovnali s členěním na hospodářské a nehospodářské činnosti a jaké jsou dopady?
 • Jak jsme připraveni realizovat projekty z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacím období 2014-2020?
 • Jakým způsobem minimalizovat rizika porušení rozpočtové kázně?


Letní škola se koná tradičně v Třešti u Jihlavy. Registrovat se můžete zde.

 

ALEVIA logo