facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Letní škola pro management výzkumných organizací 2018

14. 4. 2018
Letní škola pro management výzkumných organizací 2018

Společnost alevia pořádá v termínu od 21. do 23. srpna v Třešti u Jihlavy letní školu pro pracovníky ve výzkumu a vývoji v manažerských pozicích, vedoucí výzkumných skupin nebo manažery výzkumných infrastruktur z výzkumných organizací. Uzávěrka registrace je do konce června nebo do vyčerpání kapacity.

Letní škola je určena pro manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Zaměříme se především na pracovníky v různých stupních řízení výzkumu, ale také na vedoucí výzkumných skupin. Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Právní regulace výzkumu a vývoje je oblastí, která získává na důležitosti. Jedná se především o problematiku veřejné podpory, smluvního výzkumu, ochrany duševního vlastnictví nebo transferu technologií. První den letní školy bude proto věnován právnímu minimu pro vedoucí pracovníky ve VaV.

Druhý den se budeme věnovat projektovému řízení a aplikaci jeho principů do každodenní činnosti ve výzkumných organizacích. Pro účastníky jsme připravili celodenní simulační hru.

Tématem třetího dne bude strategické řízení organizace a řízení lidských zdrojů. Formou moderované diskuse se budeme ptát na to, jaké faktory budou mít v českém vědeckém prostředí největší význam, jak se bude vyvíjet financování, co náš čeká po roce 2020 atd.

Program:

ÚTERÝ 21. 8. 2018 - Právní rámec výzkumu a vývoje v ČR (Matej Kliman, AK HOLEC, ZUSKA & Partneři)
Aktuální problémy, právní rámec veřejné podpory a její dopady, smluvní vztahy, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií atd.

STŘEDA 22. 8. 2018 - Projektové řízení a jeho principy (PM Consulting s.r.o.)
Celodenní simulační hra, praktické zkušenosti s řízením projektů se stanoveným rozpočtem a termínem, trénink manažerských dovedností

ČTVRTEK 23. 8. 2018 - Strategické řízení VaV, rozvoj lidských zdrojů (Jiří Nantl, CEITEC Masarykova univerzita)
Moderovaný workshop

Facilitace, moderování: Aleš Vlk (alevia)
Více informací a registraci naleznete na webových stránkách společnosti alevia  


Zdroj: alevia