Vytisknout tuto stránku

Letní škola pro manažery výzkumných organizací 2019

24. 4. 2019
Letní škola pro manažery výzkumných organizací 2019

Společnost alevia pořádá další ročník oblíbené letní školy. Pro manažery výzkumných organizací a zástupce center transferu technologií se letos uskuteční v Telči v termínu od 20. do 22. srpna 2019. Počet míst je omezen.

Letní škola je určena pro manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Dále pro pracovníky center transferu technologií či těch, kteří mají na starosti ochranu duševního vlastnictví nebo spolupráci s aplikační sférou. Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Výzkumné organizace různých právních forem jsou příjemci rozličných druhů projektů (účelové podpory) od různých poskytovatelů včetně těch zahraničních. V průběhu řešení projektů, z nichž mnohé vznikají ve vzájemné spolupráci, dochází ke vzniku nového či rozvoji existujícího duševního vlastnictví.

Organizace, výzkumné týmy i jednotlivci stojí před otázkami, které mají povahu právní, ekonomickou, účetní či etickou - například: Jak a kdy máme výsledek výzkumné činnosti ochránit? Máme ho oceňovat a zanášet do účetnictví? Jak se máme o výsledky rozdělit s podnikem, se kterým jsme společně získali projekt? Je lepší výsledky převést anebo poskytnout zájemci licenci? A co na to pravidla veřejné podpory? A jak se máme chovat s péčí řádného hospodáře při nakládání s veřejnými prostředky?

První den letní školy bude věnován úvodním přednáškám – aktuálním poznatkům z oblasti ochrany duševního vlastnictví, ekonomických a účetních aspektů výzkumných projektů s ohledem na typy zdrojů a poskytovatelů a základních pravidel veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Druhý den proběhne speciálně připravená týmová simulace s řešením a rozborem konkrétních situací. Tématem závěrečného třetího dne bude strategický výhled výzkumu, vývoje a inovací v České republice v následujících letech. Jaký dopad bude mít Metodika 17+? Co nás čeká ve vykazování?

ÚTERÝ 20. 8. 2019 - Zahájení, přestavení účastníků
Ochrana duševního vlastnictví, jeho oceňování a transfer, Pohled autorsko-právní, průmyslově-právní, veřejná podpora, smluvní vztahy, péče řádného hospodáře, nakládání s veřejnými prostředky, ekonomické a účetní aspekty

STŘEDA 21. 8. 2019 - Výzkumné projekty
Celodenní simulační hra, řešení problematických situací při realizaci výzkumných projektů spojených s duševním vlastnictvím

ČTVRTEK 22. 8. 2019 - Strategický výhled VaV
Moderovaný workshop

Hosté: Karel Čada, Matej Kliman, Karel Zuska, Jan Stejskal, Otakar Fojt a další

Facilitace, moderování: Aleš Vlk (alevia) 

 

Více informací a registraci naleznete na webových stránkách společnosti alevia. Uzávěrka registrace je do 28. 6. nebo do vyčerpání kapacity. Při registraci do 17. 5. platí zvýhodněná cena.

 

Zdroj: alevia