facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Letní škola pro veřejné vysoké školy 2018

14. 4. 2018
Letní škola pro veřejné vysoké školy 2018

Společnost alevia pořádá v termínu od 28. do 30. srpna v Třešti u Jihlavy letní školu pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol, která se bude věnovat právním novinkám, publicitě a práci s médii, studijní neúspěšnosti a internacionalizaci ve vysokém školství. Uzávěrka registrace je do konce června nebo do vyčerpání kapacity.

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, proděkany / proděkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky. Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Právní regulace veřejných vysokých škol je jednou z oblastí, které se musí management vysokých škol a fakulta věnovat téměř každý den. Úvodní den bude věnován aktuálním tématům týkajících se vysokých škol – GDPR ve zkratce, zveřejňování informací, pracovně-právní vztahy, vztah mezi poskytovatelem a příjemcem dotací a novinky v oblasti veřejné podpory.

Velkou roli v životě vysokých škol hrají média. Vysoké školy se snaží prostřednictvím médií působit jak na budoucí studenty, tak na potenciální partnery v oblasti výzkumu a vývoje a širokou veřejnost. Druhý den budeme diskutovat, jakým způsobem fungují vybraná média, jakým způsobem je možné vysokou školu prezentovat, jak napsat kvalitní tiskovou zprávu, ale také jak řešit krizovou komunikaci.

Vloženým tématem druhého dne bude problematika studijní neúspěšnosti – údaje, číselné řady, srovnání jednotlivých vysokých škol a fakult a diskuse k možným opatřením na snížení propadovosti.

Tématem třetího dne budou možnosti mezinárodní spolupráce v rámci vzdělávací činnosti a také diskuse týkající se strategických záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Program:

ÚTERÝ 28. 8. 2018 - Právní rámec veřejné vysoké školy ve zkratce (Karel Zuska, AK HOLEC, ZUSKA & Partneři)
Aktuální problémy, zkušenosti s aplikací nových právních předpisů, konkrétní příklady, řešení problematických situací

STŘEDA 29. 8. 2018 - Práce s médii, mediální obraz vysokých škol, krizová komunikace (Martin Rychlík, Otakar Fojt)
Práce novináře v jednotlivých médiích, náležitosti tiskové zprávy, krizová komunikace, příklady z Velké Británie

Studijní neúspěšnost - základní data, trendy, srovnání fakult, vysokých škol, opatření ke snížení studijní neúspěšnosti.

ČTVRTEK 30. 8. 2018 - Mezinárodní spolupráce, internacionalizace, strategické záměry MŠMT (Karolína Gondková, Dana Petrová)

Facilitace, moderování: Aleš Vlk (alevia)
Více informací a registraci naleznete na webových stránkách společnosti alevia.

 

Zdroj: alevia