Vytisknout tuto stránku

Letní škola pro veřejné vysoké školy 2019

26. 4. 2019
Letní škola pro veřejné vysoké školy 2019

Společnost alevia pořádá další ročník oblíbených letních škol. Pro vedoucí pracovníky veřejných vysokých škol se letos uskuteční v termínu od 27. do 29. srpna 2019 v Telči. Počet míst je omezen.

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky. Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Lidé na různých manažerských postech veřejných vysokých škol si čím dál tím častěji pokládají otázku, zda a jakým způsobem je možné vysoké školy řídit. Veřejné vysoké školy patří bezesporu k organizacím s nejkomplikovanější právní regulací – jsou výzkumnými organizacemi ve smyslu evropských předpisů, poskytují veřejné služby, na které čerpají dotace, ale současně v rámci své vedlejší hospodářské činnosti nabízejí služby na trhu. Vysoká škola má sice právní subjektivitu, ale autonomie jednotlivých fakult a dalších součástí je v mezinárodním srovnání spíše nezvyklá. A v neposlední řadě je poměrně velkou výzvou řídit skupiny relativně nezávislých vědeckých a akademických pracovníků, kteří mají často specifické vnímání a vlastní výklad akademických svobod.

Veřejné vysoké školy a jednotlivé fakulty jsou významnými zaměstnavateli, zadavateli veřejných zakázek a správci rozpočtů srovnatelných s podniky či institucemi veřejné správy. Velikost vysokých škol, komplexnost činností a zvyšování nároků různých poskytovatelů klade obrovské nároky na administrativní zajištění hlavních činností.

Zamýšlíme se nad tím, jak zorganizovat věci, aby dávaly smysl, a klademe si mnohé otázky jako například: Mohou metody řízení ze soukromého sektoru fungovat na vysokých školách? A když ano, jaké a za jakých podmínek? Jak pomoci akademikům, aby dobře řídili složité organizace? Jaký je optimální vztah mezi rektorátem a fakultami? Jak si předávat informace? Jak spolu komunikovat? Jak motivovat pracovníky? Dají se vysoké školy řídit přes procesy?

První den budeme sdílet příklady dobré a špatné praxe na jednotlivých institucích. Druhý den se budeme věnovat projektovému řízení a aplikaci jeho principů do každodenní činnosti vysoké školy. Pro účastníky jsme připravili celodenní simulační hru. Tématem závěrečného třetího dne bude strategický výhled v oblastech vzdělávací činnosti a také se dotkneme Metodiky 2017+ a jejího dopadu na řízení vysokých škol.

ÚTERÝ 27. 8. 2019 - Zahájení, přestavení účastníků, Příklady dobré a špatné praxe
Pohled na způsob řízení, procesy, předávání informací a motivaci pracovníků na různých úrovních

STŘEDA 28. 8. 2019 - Projektové řízení a jeho principy
Celodenní simulační hra, praktické zkušenosti s řízením projektů se stanoveným rozpočtem a termínem, trénink manažerských dovedností

PM Consulting s.r.o.

ČTVRTEK 29. 8. 2019 - Strategický výhled vysokého školství
Moderovaný workshop

Hosté: Karolína Gondková (MŠMT), Jiří Nantl (CEITEC MUNI), další hosté v jednání

Facilitace, moderování: Aleš Vlk (alevia)

 

Více informací a registraci naleznete na webových stránkách společnosti alevia. Uzávěrka registrace je do 28. 6. nebo do vyčerpání kapacity. Při registraci do 17. 5. platí zvýhodněná cena.

 

Zdroj: alevia


V termínu od 20. do 22. srpna pořádá alevia v Telči také letní školu pro manažery výzkumných organizací a zástupce center transferu technologií. Více informací naleznete zde.