Vytisknout tuto stránku

Mempur 2017

27. 2. 2017
Mempur 2017

Česká membránová platforma z.s. pořádá ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a dalšími partnery, kterými jsou Technologické centrum AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, mezinárodní konferenci MEMPUR - Membránové procesy pro udržitelný rozvoj, která se bude se konat ve dnech 29.5. - 1.6.2017 v Pardubicích. Registrace je již otevřena.

Na základě úspěchu loňské mezinárodní konference PERMEA & MELPRO 2016 a potřeby intenzivní spolupráce v oboru membránových procesů, bude Česká membránová platforma od roku 2017 pořádat národní membránovou konferenci MEMPUR (Membránové procesy pro udržitelný rozvoj). Jejím cílem je ve dvouleté periodě přiblížit širokému spektru posluchačů problematiku membránových procesů od základního přes aplikovaný výzkum, až do fáze realizace membránových aplikací uplatňujících se téměř ve všech oblastech lidských aktivit a průmyslových odvětvích. Snahou je organizovat setkání všech pracovníků, studentů a technologů z České a Slovenské republiky, kteří přicházejí do styku s membránovou problematikou, zajistit výměnu informací a v jednotlivých odvětvích membránové problematiky ukázat směry dalšího vývoje.

Více informací nalezente na webu konference.