facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Mezi bibliometrií a peer review: Jak smysluplně a průhledně hodnotit vědecký výzkum?

16. 11. 2016
Mezi bibliometrií a peer review: Jak smysluplně a průhledně hodnotit vědecký výzkum?

Národní hodnocení a návazné financování výzkumu v České republice bylo od roku 2004, kdy začalo systematicky probíhat, založeno téměř výhradně na bibliometrickém měření jednotlivých výstupů. V reakci na kritiku a množící se nežádoucí efekty tohoto schématu se nyní připravuje nová metodika hodnocení, která má zahrnovat více peer review a komplexněji zohledňovat fungování výzkumných institucí.

Dne 18. listopadu se v budově Akademi věd (Národní 3, Praha 1) uskuteční konference Mezi bibliometrií a peer review: Jak smysluplně a průhledně hodnotit vědecký výzkum?

  • Jak na základě zahraničních a dosavadních domácích zkušeností na úrovni institucí těmto problémům předejít nebo se s nimi během procesu hodnocení účinně vypořádat?
  • Jaký poměr bibliometrického hodnocení a peer review zvolit?
  • Jaké role může a má hrát hodnocení v rozvoji výzkumných organizací?
  • Jak provázat výsledky hodnocení a financování?
  • Jak učinit samotný proces hodnocení co nejvíce transparentním a průkazným ve vztahu k akademické obci?

Prostřednictvím debaty o těchto a dalších otázkách je cílem konference přispět ke smysluplnému, v očích akademické obce legitimnímu a empirickými poznatky podloženému nastavení právě vznikající metodiky hodnocení výzkumu na národní úrovni. Zvanou přednášku pronese Paul Wouters, profesor scientometrie a ředitel Centra pro studia vědy a technologií, Leidenské univerzity a mj. také spoluautor Leidenského manifestu zveřejněného v časopise Nature v roce 2015, který definuje 10 principů, jež by mělo dodržovat každé smysluplné hodnocení výzkumu.

 konference biblio

 

Zdroj: AV ČR