Vytisknout tuto stránku

Modul 12: Popularizace a medializace VaV

4. 5. 2021
Modul 12: Popularizace a medializace VaV

Společnost alevia pořádá v rámci probíhajícího ročníku komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací ve dnech 22. – 23. 6. 2021 letošní poslední modul, který se zaměří na popularizaci a medializaci výzkumu a vývoje.

IMG 8029 uprava

Účastníci modulu budou diskutovat o různých nástrojích science communication čili komunikace vědy. Podíváme se na to, jak pracují vybraná média a která jsou vhodná pro naše zprávy. Obecně se podíváme na to, jak propagovat výzkumnou organizaci a jakou roli hrají sociální média. Podíváme se i na tradiční nástroj komunikace s médii – tj. na tiskové zprávy.

Jako lektoři se představí Martin RychlíkMartina Kurfirstová. Martin má za sebou bohatou práci v českých médiích – pracoval v České tiskové kanceláři (ČTK), v týdeníku EURO, v České pozici a v Lidových novinách. V současné době působí na Univerzitě Karlově jako šéfredaktor médií. Martina pracovala jako tisková mluvčí Pojišťovny Generali a také řídila marketing ve společnosti Nestlé Česko. Věnuje se převážně politickému marketingu a PR.

Forma uskutečnění modulu bude záležet na aktuální epidemiologické situaci – akce se uskuteční prezenčně či on-line. Podrobnosti a registraci naleznete zde.

IMG 7914 uprava

Cílem celého vzdělávacího programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy. Další ročník vzdělávacího programu bude zahájen v dubnu 2022.

 

Zdroj: alevia