facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

MPA v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

7. 2. 2018
MPA v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Společnost alevia zahájila přihlašování na druhý ročník (2018/2019) unikátního dvouletého vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který startuje v dubnu 2018. Uzávěrka registrace je do 9. 3. 2018 nebo do vyčerpání kapacity.

Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) poskytuje moderní a unikátní vzdělání pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Celý vzdělávací program je rozložen v průběhu dvou let prostřednictvím 12 výukových modulů – jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry.

Podmínkou úspěšného absolvování a získání osvědčení k manažerskému titulu MPA je aktivní účast ve všech modulech, napsání a prezentace odborného článku na zvolené téma na závěrečné odborné konferenci (září 2019).

V průběhu jednotlivých modulů se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu je kromě špičkových lektorů a interaktivní formy setkání vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky.

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován na cca 20-25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. Registrace je možná do 9. 3. 2018 nebo do vyčerpání kapacity.

Rozpis jednotlivých modulů a další podrobnosti naleznete na webových stránkách společnosti alevia nebo v přiloženém informačním letáku.

Jednotlivé moduly lze absolvovat i samostatně v rámci Komplexního vzdělávacího modulu. Uzávěrka registrace na každý modul je vždy minimálně mesíc před jeho konáním či do naplnění kapacity.  

mpa2

Zdroj: alevia

« Květen 2022 »
Po Út St Čt So Ne
           
2 7 8
9 12 13 14 15
16 21 22
28 29