Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Národní informační den programu NMPB

22. 10. 2017
Národní informační den programu NMPB

Technologické centrum AV ČR si dovoluje pozvat na národní informační den k pracovnímu programu Nanotechnologie, pokročilé materiály, biotechnologie, pokročilá výroba a zpracování (NMBP) na roky 2018-2020, který pořádá ve spolupráci s agenturou CzechInvest ve středu 22. listopadu 2017 od 10 hodin v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích.

Hlavním řečníkem bude Peter Dröll, ředitel Directorate Industrial Technologies, DG Research & Innovation Evropské komise, který je nejen mimořádně znalý problematiky, ale také vtipný řečník a pohotový diskutér. Bude se věnovat nejen poučení z dosavadního průběhu H2020, ale i programu na zbývající léta 2018-2020 a výhledu na další období 9. rámcového programu.

Jeho vystoupení bude doplněno novinkami z pracovních programů NMBP a SME Instrument a prezentacemi úspěšných českých účastníků evropských projektů. Závěr akce bude věnován panelové diskusi s Peterem Dröllem o problémech zapojování zemí EU-13 do rámcových programů a možných způsobech zlepšování jejich účasti v evropském inovativním výzkumu.

Předběžný program

9:15-10:00 Registrace, občerstvení
10:00-10:10 Přivítání
10:10-11:00 P. Dröll – H2020 and beyond
11:00-11:10 P. Pracna (NCP NMBP) – Pracovní program NMBP 2018-2020
11:10-11:20 M. Vlková (NCP SME) – Novinky SME Instrument
11:25-11:45 Přestávka na kávu
11:45-13:00 Prezentace českých subjektům (tba)
13:00-14:00 Panelová diskuse
14:00-15:00 Oběd a networking

Jednacím jazykem akce bude angličtina. Na akci je třeba se zaregistrovat. Registrace je otevřena do 20. listopadu 2017 a bude potvrzena obratem emailem. Průběžné upřesňování programu sledujete na webu TC.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR