facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nový online kurz Excellence in ReSTI

30. 3. 2018
Nový online kurz Excellence in ReSTI

V rámci programu Interreg Europe byl vyhlášen nový online kurz Excellence in Research, Social and Technological Innovation (ReSTI) Project Management zaměřený na projektové řízení v oblasti inovací. Přihlášky je možné posílat do 31. května 2018.

Online kurz ReSTI má za cíl odstranit mezery ve znalostech a zlepšit dovednosti v oblasti projektového řízení v Podunajském regionu. K dosažení tohoto cíle je v současné době vyvíjen inovativní e-learningový kurz.

Kurz bude realizován od října 2018 do června 2019 a bude rozdělen do těchto pěti modulů:

  1. Politiky EU
  2. Návrh projektu
  3. Řízení projektu
  4. Sociální inovace
  5. Inovace v podnikatelském kontextu

Na projektu se podílí 12 partnerských institucí z 9 zemí, v jejichž čele stojí Rakousko. Primárně si klade za cíl oslovit zejména mladé projektové manažery z oblasti podunajského regionu.

Účastníci se do kurzu mohou hlásit od 1. března 2018 do 31. května 2018.

Více informací naleznete zde.

Interreg

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).

Zdroj: MŠMT