facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Odpovědná věda, výzkum a inovace: Závěrečná konference projektu NewHoRRIzon

20. 6. 2021
Odpovědná věda, výzkum a inovace: Závěrečná konference projektu NewHoRRIzon

Mezi 17. a 28. květnem 2021 proběhla závěrečná konference CSA projektu NewHoRRIzon, jehož se TA ČR účastnil jako jeden z partnerů.

Projekt NewHoRRIzon se zaměřuje na odpovědný výzkum a inovace a na to, jak prvky odpovědnosti upevňovat zejména v evropských finančních nástrojích. Jeho cílem je přispět k utvoření konceptuálního základu a operačních principů, které umožní plně integrovat tyto prvky do evropského i národního výzkumu, inovační praxe a finanční podpory.

Rizikové financování, odpovědnost a impakt

Zástupci TA ČR organizovali vlastní session za přispění Wageningenské univerzity na téma rizikového financování, odpovědnosti a impaktu. Hlavním tématem bylo, jestli dochází k sbližování trendů ve veřejném a soukromém sektoru, co se týče financování a investic do VaVaI. Účastnili se zástupci inovativních podniků, soukromých investičních fondů a veřejných institucí financující VaVaI. Evropskou úroveň zastoupila Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (​EISMEA), na národní úrovni zastoupil Technologickou agenturu ředitel kanceláře TA ČR Martin Bunček.

Na videozáznam se můžete podívat zde:

 

 

Role organizací financujících výzkum a inovace v podpoře přijímání prvků odpovědného výzkumu a inovací

Zástupci TA ČR se dále účastnili session organizované finským Centrem technického výzkumu, která byla zaměřena na roli organizací financujících výzkum a inovace v podpoře přijímání prvků odpovědnosti ve VaVaI. Za TA ČR se účastnil Lukáš Macenauer.

Na videozáznam se můžete podívat zde:

 

 

Zdroj: TA ČR