facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

On-line: REGON - Finanční pravidla programu Horizon Europe

22. 9. 2020
On-line: REGON - Finanční pravidla programu Horizon Europe

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční online ve středu 7. října 2020. Tématem tentokrát budou finanční pravidla programu Horizon Europe.

Hosté: Lenka Chvojková a Aneta Hlavsová (Národní kontaktní body pro finanční a administrativní aspekty projektů H2020, TC AVČR)

Setkání se bude konat 7. října 2020 od 9 hodin. Na akci je nutné se předem registrovat.

REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V rámci setkání jsou diskutovány aktuální otázky související s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizont 2020 a připravovaného HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají v Jihomoravském inovačním centru setkání REGONu každý měsíc. Kromě výměny informací jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.

Zdroj: Masarykova univerzita