Vytisknout tuto stránku

Online: Výroční konference evropské univerzitní aliance 4EU+

13. 11. 2020
Online: Výroční konference evropské univerzitní aliance 4EU+

V pondělí 16. listopadu 2020 se uskuteční výroční konference evropské univerzitní aliance 4EU+, jejímž členem je Univerzita Karlova. Rektor UK Tomáš Zima na konferenci převezme předsednictví v alianci od prezidenta Sorbonny Jeana Chambaze.

Celodenní setkání se uskuteční v pondělí 16. listopadu 2020, veřejná část začíná v 16 hod. Účastnit se ho budou:

  • vedoucí zástupci UK, pařížské univerzity Sorbonna, kodaňské, varšavské, milánské univerzity a Univerzity v Heidelbergu
  • ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
  • velvyslanci a zástupci Evropské komise

Hovořit se bude o propojení vědy a výuky, o tom, co se alianci 4EU+ od svého založení podařilo a co ji čeká v následujících měsících a letech, a také o problematice mobility studentů a akademických pracovníků.

Zástupci čtyř 4EU+ Flagshipů představí vybrané příklady aktivit a projektů, na kterých v dané oblasti akademici ze šesti členských univerzit spolupracují. Aliance v  tomto roce vybrala 31 společných vzdělávacích projektů, Varšavská univerzita a Univerzita Karlova podpořily více než dvacítku projektů zaměřených na vědu a výzkum.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se celá akce uskuteční on-line formou na YouTube kanálu Univerzity Karlovy.

Během diskuze budete moci pokládat otázky jednotlivým účastníkům.

Zdroj: Univerzita Karlova