facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

8. 3. 2023
Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR srdečně zvou na panelovou diskusi Gender a rovnost ve vědě - co ji podrývá a co jí prospívá?, která se uskuteční 21. března 2023 na půdě Akademie věd ČR.

Termín: 21. března 2023 od 16 hodin

Kde: budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206

Úvodní přednáška:

  • Marcela Linková, Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, Vědecká excelence: Proč je genderová rovnost důležitá a co je třeba změnit

Panelová diskuse:

  • Hana Brožová, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
  • Barbora East, III. Chirurgická klinika FN Motol a 1. LF UK
  • Nina Fárová, Sociologický ústav AV ČR
  • Štěpán Jurajda, CERGE-EI
  • Pavlína Maloy Řezáčová, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
  • Radka Wildová, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT

Moderuje: Michal Hocek, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, předseda II. sekce věd chemických Učené společnosti ČR

V posledních dvaceti letech je v Evropě i mimo ni vidět pozitivní vývoj z hlediska rovnosti ve vědě. Roste povědomí o otázkách genderové rovnosti ve výzkumu, vznikají nové studie, výzkumné a vysokoškolské instituce přijímají opatření, která se zaměřují na změnu ve strukturálním fungování. Podíl žen mezi absolventy doktorského studia a výzkumnými pracovníky roste, stejně jako podíl žen ve výzkumu. V České republice to ovšem neplatí, zastoupení žen stagnuje již více než deset let na úrovni 28 % a plány genderové rovnosti zůstávají zatím spíše na papíře.

Zároveň došlo k významným změnám v systémech výzkumu a vysokého školství a v jejich řízení, přičemž některé z nich mají na genderovou rovnost negativní dopady. Navzdory zdánlivé genderové neutralitě mají některé z těchto proměn účinky, které z genderového hlediska negativně ovlivňují kariéry ve výzkumu. V ČR k tomu přispívá i nastavení rodinné a sociální politiky obecně.

Cílem diskuze konané na půdě Učené společnosti ČR a organizované ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je podívat se na české vědecké prostředí z pohledu rovností šancí. Úvodní přednáška zmapuje posun od „nápravy žen“ (fixing women) k „nápravě institucí“ (fixing institutions) a „nápravě znalostí“ (fixing knowledge) s konkrétními příklady aktivit, které situaci mohou měnit. Následná diskuse se zaměří na přenos zahraničních zkušeností a reflexi toho, co českému prostředí ve srovnání se zahraničím chybí a v čem je zahraniční zkušenost užitečná pro posouvání nejen genderových aspektů pracovních podmínek na českých vysokých školách a výzkumných institucích.

Panelovou diskusi bude možné sledovat i online zde.

 

Zdroj: Učená společnost ČR