facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Platformy žen ve výzkumu a podnikání

12. 3. 2017
Platformy žen ve výzkumu a podnikání

Technologická agentura České republiky pořádá dne 28. března 2017 třetí ročník setkání Platformy žen ve výzkumu a podnikání s podtitulem Gender v kontextu odpovědného výzkumu a inovací. Je nám velkou ctí, že na akci přijala pozvání i nastávající předsedkyně Akademie věd České republiky, paní prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Zveme všechny zájemkyně a zájemce o problematiku odpovědného výzkumu a inovací, genderové dimenze v obsahu výzkumu nebo o genderu z perspektivy mužů. Příspěvky přednesou Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR), Marcela Linková (Národní kontaktní centrum - gender a věda) a Josef Petr (Liga otevřených mužů).
Dále představíme aktivity TA ČR zaměřené na podporu rovných příležitostí k rozvoji kariérních cest mladé výzkumné generace a projekty s genderovým obsahem podpořené z Horizontu 2020 jichž se TA ČR účastní a které mohou mít významný dopad na změny podmínek podpory.

Název akce: Platforma žen ve výzkumu a podnikání
Podtitul: Gender v kontextu odpovědného výzkumu a inovací
Organizátor: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Den a hodina konání: 28. března 2017 od 13:00 – 16:30, dveře otevíráme ve 12:30
Místo konání: TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
Místnost: 043

Na akci se, prosím, registrujte pomocí tohoto přihlašovacího formuláře.

V případě, že by vaši účast na Platformě měly ohrozit povinnosti spojené s péčí o děti, prosím, oznamte nám tuto skutečnost v přihlašovacím formuláři. Jsme připraveni zařídit hlídání dětí během konání akce.

Tato platforma vznikla před třemi lety z popudu tehdejší předsedkyně TA ČR Rut Bízkové v reakci na podreprezentování žen v inovačním ekosystému země. Cílem platformy je poskytnout prostor pro diskusi nad bariérami, které brání rovným příležitostem pro rozvoj kariérních cest mužů a žen ve výzkumu a v inovacích. Dalším cílem je podpora integrace principů odpovědného výzkumu a inovací s důrazem na genderovou dimenzi. Do obsahů minulých setkání Platformy lze nahlédnout zde.

Zdroj: TA ČR