facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podpora inovačních aktivit H2020: Výzvy EIC a INNOSUP

28. 11. 2017
Podpora inovačních aktivit  H2020: Výzvy EIC a INNOSUP

Technologické centrum AV ČR připravuje na 11. prosince 2017 informační seminář k novým výzvám EIC (European Innovation Council) a INNOSUP (For a better innovation support to SMEs) 2018 - 2020 v programu Horizont 2020.

EIC je novou pilotní iniciativou na podporu excelentních evropských inovátorů, která pod sebou zastřešuje výzvy Nástroj pro MSP, Fast Track to Innovation, FET OpenHorizon Prizes. Ověření fungování pilotu by se mělo stát půdou pro navržení podoby EIC jako jednoho z důležitých základních pilířů následujícího 9. rámcového programu. V souvislosti s otevřením prvních výzev pilotu také došlo k některým změnám, které budou na semináři podrobně rozebrány. Představeny budou příklady úspěšných projektů s účastí ČR.

Podpoře inovací, a to především inovačním MSP, jsou rovněž věnovány výzvy v oblasti INNOSUP - For a better innovation support to SMEs. Tyto aktivity jsou cíleny na inovační agentury, klastry a další aktéry, kteří nabízejí podporu malým a středním podnikům. Aktuálním výzvám INNOSUP bude věnována odpolední část semináře.

Návrh programu spolu s odkazem na registraci naleznete zde.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR