Vytisknout tuto stránku

Podpora inovačních aktivit H2020: Výzvy EIC a INNOSUP

28. 11. 2017
Podpora inovačních aktivit  H2020: Výzvy EIC a INNOSUP

Technologické centrum AV ČR připravuje na 11. prosince 2017 informační seminář k novým výzvám EIC (European Innovation Council) a INNOSUP (For a better innovation support to SMEs) 2018 - 2020 v programu Horizont 2020.

EIC je novou pilotní iniciativou na podporu excelentních evropských inovátorů, která pod sebou zastřešuje výzvy Nástroj pro MSP, Fast Track to Innovation, FET Open a Horizon Prizes. Ověření fungování pilotu by se mělo stát půdou pro navržení podoby EIC jako jednoho z důležitých základních pilířů následujícího 9. rámcového programu. V souvislosti s otevřením prvních výzev pilotu také došlo k některým změnám, které budou na semináři podrobně rozebrány. Představeny budou příklady úspěšných projektů s účastí ČR.

Podpoře inovací, a to především inovačním MSP, jsou rovněž věnovány výzvy v oblasti INNOSUP - For a better innovation support to SMEs. Tyto aktivity jsou cíleny na inovační agentury, klastry a další aktéry, kteří nabízejí podporu malým a středním podnikům. Aktuálním výzvám INNOSUP bude věnována odpolední část semináře.

Návrh programu spolu s odkazem na registraci naleznete zde.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR