facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podzimní workshop k právnímu rámci VVI

4. 7. 2017
Podzimní workshop k právnímu rámci VVI

Společnost alevia pořádá ve spolupráci s Karlem Zuskou z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři dne 26. září 2017 pravidelný workshop k aktualitám právního rámce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Workshop se bude zabývat kromě jiného novelou zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, s důrazem na seznam výzkumných organizací od 1. 7. 2017, vývojem vztahu mezi příjemcem a poskytovatelem dotací (dopady dalších rozhodnutí Nejvyššího správního soudu), zajímavostmi z veřejného zadávání a dalšími tématy. Specielní blok bude věnován novinkám z Technologické agentury ČR.

Pravidelnými účastníky jsou předsktavitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

Workshop se koná od 10:00 do cca 16:00 v hotelu IBIS na Smíchově. Kapacita je omezená. Uzávěrka registrace: 12. 9. 2017 nebo při naplnění kapacity workshopu. Zde se můžete přihlašovat.

Poslední workshop v roce 2017, tradiční mikulášský, se bude konat v úterý 5. 12. 2017.

Zdroj: alevia