facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Přeshraniční technologický transfer Dunaj-Vltava

5. 10. 2022
Přeshraniční technologický transfer Dunaj-Vltava

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pořádá dne 9. listopadu 2022 od 9:30 do 16 hodin konferenci s názvem „Přeshraniční transfer znalostí a technologií v Evropském regionu Dunaj-Vltava". Konference se uskuteční hybridně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Zoomu.

Rychlý a efektivní přenos vědomostí a technologií z univerzit a vysokých škol do ekonomiky a společnosti a cílené využití akademických vědomostí a výsledků výzkumu ve společnosti, kultuře, hospodářství a politice se staly důležitým posláním vysokoškolských institucí.

Jako ústřední kontaktní místa pro vědu, hospodářství a společnost k tomu významně přispívají centra a kanceláře transferu a jejich pracovníci na univerzitách a vysokých školách.

S cílem podpořit přeshraniční výměnu mezi vysokoškolskými institucemi v Evropském regionu Dunaj-Vltava v oblasti přenosu znalostí a technologií, a tím posílit konkurenceschopnost našich sedmi regionů v srdci Evropy, bychom rádi pozvali všechny zainteresované zástupce transferových institucí na naši konferenci „Přeshraniční transfer znalostí a technologií v Evropském regionu Dunaj-Vltava“.

Podrobné informace o programu naleznete zde.

V dopolední části akce představí náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v oblasti podpory inovací a digitalizace. V následné společné diskusi s názvem „Přeshraniční inovační sítě a transfer technologií jako příležitost pro Evropský region Dunaj-Vltava“ budou hosté z České republiky, Rakouska a Německa hovořit o aktuálním vývoji a diskutovat o šancích a perspektivách, které přináší úzká přeshraniční spolupráce v oblasti transferu.

V odpolední části konference budou mít všichni zúčastnění aktéři z oblasti transferu z vysokoškolských institucí z Evropském regionu Dunaj-Vltava možnost prezentovat sebe i své instituce a představit tak i současné projekty i budoucí projektové náměty. Následovat bude společná diskuze s možností výměny názorů a za účelem navázání kontaktů za cílem možné budoucí přeshraniční spolupráce. Přesný program naleznete v příloze.

Konference by měla být prvním impulsem pro vybudování přeshraniční sítě „Transfer znalostí a technologií v Evropském regionu Dunaj-Vltava“ a umožnit tak základ pro dlouhodobou úzkou přeshraniční spolupráci v oblasti transferu znalostí a technologií mezi univerzitami a vysokoškolskými a výzkumnými institucemi v Evropském regionu Dunaj-Vltava.

Akce proběhne prezenčně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a v hybridní formě prostřednictvím ZOOM. Celá konference bude simultánně tlumočena (DE & CZ).

Registrace na akci je povinná. Pro přihlášení na akci vyplňte prosím registrační formulář na homepage Evropského regionu Dunaj-Vltava. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2022.

Upozorňujeme na omezený počet účastníků na místě konání akce.

Změna programu vyhrazena.

Důležité informace k odpolednímu programu:

Informace pro účastníky a zástupce transferového sektoru vysokoškolských zařízení

V odpolední části naší akce budou mít všichni zástupci transferového sektoru univerzit a vysokých škol v rámci prezentace příležitost osobně představit sebe, svou vysokoškolskou instituci a také prezentovat nejenom své současné projekty, ale zároveň i nápady na budoucí projekty. Tyto prezentace proběhne formou tzv. Speed Pitches.

Speed Pitches účastníků / transferových zařízení

Na základě Vámi poskytnutých informací bychom rádi vypracovali krátké profily jednotlivých účastníků/ transferových zařízení. V rámci odpoledního programu se můžete takto seznámit s aktuálními projekty a budoucími projektovými záměry ostatních zařízení a propojit se s ostatními účastníky za účelem navázání bližší spolupráce.

Průběh Speed Pitches

Během akce má každý účastník možnost představit sebe, svou vysokoškolskou instituci/ transferové zařízení a aktuální projekty a budoucí projektové záměry v maximálním rozsahu 4 minut. Za tímto účelem Vás moderátor osloví jménem a zobrazí váš krátký profil s Vaší prezentací. Vaše prezentace Speed Pitches (předlohu najdete v příloze) mohou probíhat v němčině nebo češtině. Písemné vyplnění údajů pro Speed Pitches je možné v rámci registrace. Prosíme o vyplnění v anglickém jazyce.

Prosíme všechny účastníky o dodržení stanovené délky prezentace Speed Pitsches na 4 minut / transferové zařízení.

 

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích