facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

PŘÍMÝ PŘENOS: Perspektivy české vědy

7. 12. 2018
PŘÍMÝ PŘENOS: Perspektivy české vědy

Jaké jsou silné a slabé stránky české vědy? Jak do naší země přilákat nadějné mladé vědce? Jaká je vize tuzemského vědního rozvoje? To jsou hlavní témata konference „Perspektivy české vědy: příležitost pro špičkový výzkum v Česku“, která probíhá v pátek 7. prosince ve vědeckém kampusu v Českých Budějovicích. Diskuse začíná v 10:00 a můžete ji sledovat online.

Anglojazyčnou konferenci mohou sledovat zájemci z řad nejširší veřejnosti z ČR i ze zahraničí, je totiž přenášena živě na videokanálu Biologického centra AV ČR:

 

 

Výstupem bude dokument pro politiky

Diskuse se bude dělit do pěti tematických bloků, v úvodu každého z nich se o své zkušenosti a názory podělí renomovaní čeští vědci a aktéři v oblasti výzkumu a vývoje. Blok o možnostech přilákání špičkových zahraničních vědců bude moderovat Martin Pumera, jeden z nejvýznamnějších českých i světových chemiků, který většinu své profesní dráhy strávil v zahraničí a nyní buduje excelentní vědecký tým na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

„Cílem je vytvořit dokument, ve kterém definujeme potřeby, slabiny a silné stránky české vědy, především přírodovědných oborů. Chceme shrnout, jaké podmínky je třeba vytvořit pro mladé nadějné vědce tak, aby pro ně bylo atraktivní vracet se nebo přijíždět do České republiky,“ říká ředitel Biologického centra AV ČR Libor Grubhoffer. Tento materiál pak aktéři konference poskytnou politikům, státní správě a všem, kdo spolurozhodují o rozdělování peněz do vědy.

Podkladem pro diskusi je nedávno zveřejněná studie Tomáše Mozgy, která mapuje názory vědců a vědeckých manažerů na český výzkumný prostor. Do průzkumu mapujícího aktuální stav vědy v Česku se zapojilo 80 vědců a 25 vědeckých manažerů. Průzkum například ukázal zájem nově příchozích vědců sdílet své mezinárodní zkušenosti a rozvíjet systém podpory vědy v Česku. Tato snaha je však brzděna přebujelou byrokracií, nepřehlednými a neustále se měnícími pravidly financování vědy a výzkumu v Česku a neochotou formulovat konkrétní kroky pro zkvalitnění fungování českého výzkumu.

Na setkání přijedou přední vědci, manažeři i politická reprezentace, mimo jiné zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace, rektoři českých univerzit, rektoři a zástupci zahraničních univerzit (Rakousko, Polsko, Maďarsko) a ředitelé výzkumných institucí.

 

Zdroj: Akademie věd ČR