facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Procesy technologického transferu a Proof of Concept projekty

3. 1. 2018
Procesy technologického transferu a Proof of Concept projekty

Spolek Transfera.cz pořádá v roce 2018 sérii vzdělávacích kurzů pro projektové manažery a řídicí pracovníky nejen v oblasti výzkumu a vývoje. Druhý v pořadí se týká způsobů řízení Proof of Concept projektů a koná se 14. 3. 2018 v Praze.

Kurz se zaměřuje na způsoby řízení Proof of Concept projektů (PoC) jako součásti transferu technologií. Jedná se o proces, při kterém jsou získána data, která je možné použít jako prodejní argumenty při licenčním či jiném obchodním vyjednávání nebo jako rozhodovací body pro zavádění nových výrobků do výrobkového portfolia. Proof of Concept vychází z firemní praxe a zahrnuje procesy integrace výstupů VaV do firemního portfolia. 

Obsahem kurzu bude:

  • Jak definovat cíle, plán a rozhodovací body projektu PoC.
  • Jak nastavit reporting a řízení PoC.
  • Jaké jsou požadavky firem na informace o technologii pro rozhodnutí o jejím využití.

Absolvent si odnese poznatky jak plánovat, řídit a hodnotit PoC projekty jakožto nástroj pro ověření praktické využitelnosti inovací. Proces je zaměřen především na technologický transfer, ale přesahuje i do znalostního transferu. Je silně orientován na trh a jeho potřeby.

Pro koho je kurz určen?

  • Manažerům v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji.
  • Pracovníkům transferu technologií pracujícím na plánování PoC projektů.
  • Manažerům inovačních projektů ve firmách, kteří mají na starosti zavádění inovací do portfolia.

Kurz se bude konat 14. 3. 2018, v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37 Praha 6.

Zaregistrovat se je možné zde.

 Leták Transfera 2

Zdroj: Transfera.cz