Vytisknout tuto stránku

REGON květen 2021

17. 4. 2021
REGON květen 2021

Květnové setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční on-line ve středu 5. května 2021 od 9:00 do 11:00. Tématem tentokrát budou evropská partnerství.

Evropská partnerství budou zakládána v těch oblastech, v nichž mohou dosáhnout cílů programu Horizont Evropa účinněji, než jinými prostředky Rámcového programu.

Na národní úrovni koordinuje zapojení České republiky MŠMT a jsme rádi, že na REGON přivítáme vedoucí oddělení pro Evropský výzkumný prostor Lucii Núňez Tayupanta, přítomni budou také zástupci TA ČR (Táňa Hálová Perglová, ředitelka sekce průřezových a mezinárodních agend nebo Iveta Zápařková, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce) a AV ČR (Alena Žochová, Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře Akademie věd ČR).

Další informace k Partnerstvím naleznete na webu EK - Partnerství nebo na Národním portálu pro Horizont Evropa.

V diskusi následně představí Stella Horváthová z MMR ČR připravovanou výzvu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027.

K účasti je nutná registrace.

 

Zdroj: Masarykova univerzita 


REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V rámci setkání jsou diskutovány aktuální otázky související s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizont 2020 a HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají setkání REGONu každý měsíc. Kromě výměny informací jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.