facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

REGON listopad 2022: CZARMA (PS Open Science)

26. 10. 2022
REGON listopad 2022: CZARMA (PS Open Science)

Ve středu 2. listopadu 2022 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tentokrát se zaměří na aktuální problémy v oblasti Open science. Akce se uskuteční hybridně on-line a v Brně.

Místo konání:

V rámci prezentace se Jiří Marek zaměří zejména na aktuální potřeby projektů v oblasti Open Science a dopad na výzvy OP JAK Špičkový výzkum a Exceles. Zmíněny budou i přesahy na evropské grantové schéma Horizon Europe. Druhá část přednášky bude věnována nově připravovaným výzvám v oblasti Open science v kontextu Implementace European Open Science Cloud (EOSC) do českého prostředí. Bude představena aktuální stav příprav a diskuzí v rámci komunity. Více informací o EOSC aktivitách zde. Závěr bude sloužit představení nově vznikající PS Open Science v rámci CZARMA a její cíle. 

 

Zdroj: Masarykova univerzita