facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

REGON září 2021: Spolupráce s USA

24. 8. 2021
REGON září 2021: Spolupráce s USA

Další setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON se uskuteční on-line ve čtvrtek 9. září od 15:00 do 17:00. Klíčovým tématem budou možnosti spolupráce s výzkumníky v USA.

Rok 2021 přinesl nové možnosti spolupráce s výzkumníky v USA:

Základní informace o obou schématech spolupráce nám na zářijovém online setkání REGON představí Luděk Moravec, attaché pro oblast vědy, výzkumu a inovací z Velvyslanectví ČR ve Washingtonu.

Prosíme, pokud máte nějaké dotazy předem, využijte registrační formulář.

Dovolujeme si upozornit i na následující akce k tomuto tématu:

 

Zdroj: Masarykova univerzita


 REGON (REgional Grant Office Network) je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V rámci setkání jsou diskutovány aktuální otázky související s přípravou projektů do mezinárodních grantových schémat, zejména programu Horizon 2020 a HORIZON EUROPE, ale i dalších programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Cílem je udržovat a rozvíjet regionální síť kvalifikovaných odborníků pro podporu mezinárodní výzkumné spolupráce a touto cestou posilovat internacionalizaci regionu a zvyšovat atraktivitu místního výzkumného prostředí. V tomto smyslu bylo vytvoření platformy identifikováno jako jedna z klíčových potřeb v roce 2011, v rámci realizace třetí generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Od té doby probíhají setkání REGONu každý měsíc. Kromě výměny informací jsou na jednotlivá zasedání zváni hosté s tematicky zaměřenou prezentací.