facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář: Bezpečnostní výzkum pro 21. století

20. 12. 2017
Seminář: Bezpečnostní výzkum pro 21. století

Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava zve na seminář „Bezpečnostní výzkum pro 21. století“, který se uskuteční dne 16. ledna 2018.

Seminář je zaměřen jak na problematiku bezpečnostního výzkumu, tak i na obecné informace týkající se podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) mezi ČR a USA (např. prostřednictvím National Science Foundation, Projektu Bilat 4.0 a dalších). Cílem je seznámit účastníky se současným stavem a výzvami v dané oblasti z pohledu VaVaI, a dále pak s možnostmi spolupráce mezi akademickou sférou, vládou a průmyslem.

Na semináři vystoupí např.:

  • Luděk Moravec, MSc (Econ) - „Science and Technology Attache“, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC
  • Ing. Eva Hillerová - národní kontakt programů ICT a SECURITY v H2020, Technologické centrum AV ČR
  • JUDr. Petr Novák, Ph.D. - ředitel Odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání Ministerstva vnitra ČR
  • Tomáš Pojar, M.A. - diplomat, bezpečnostní analytik, prorektor vysoké školy CEVRO Institut.
  • Mgr. Bc. Václav Borovička - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

a další významní přednášející, kteří mají s problematikou bezpečnostního výzkumu dlouhodobou zkušenost.

Seminář se uskuteční na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, Nová aula, NA 4 - zelená posluchárna.

Bližší informace naleznete na webových stránkách události, kde je zároveň možné provést i registraci.

bezpecnostnivyzkum 

Zdroj: VŠB-TU Ostrava