facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář: Budování expertních kapacit – transfer technologií

11. 1. 2018
Seminář: Budování expertních kapacit – transfer technologií

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pořádá dne 27. února 2018 seminář pro žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 2, výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií.

Cílem semináře je seznámit účastníky s nejčastějšími pochybeními, které byly ze strany Řídicího orgánu identifikovány při kontrole prvotních zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 3 zástupců za jednoho příjemce.

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 20. 2. 2018.

Počet účastníků je omezen na 80.

Čas konání: 9:30 − 16:00 (registrace od 9:00)

Místo konání: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Zlatá zasedací místnost (2. patro)

 

Zdroj: MŠMT