facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář GAČR k veřejným soutěžím v roce 2019 v Plzni

19. 2. 2018
Seminář GAČR k veřejným soutěžím v roce 2019 v Plzni

Grantová agentura České republiky (GAČR) pořádá v březnu 2018 sérii seminářů pro uchazeče k veřejným soutěžím s počátkem řešení v roce 2019. Poslední z nich se koná 16. 3. 2018 v Plzni.

Seminář, který je určen pracovníkům grantových oddělení, uchazečům o granty i navrhovatelům projektů, bude seznamovat s pravidly platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2018 s počátkem řešení v roce 2019. Budou poskytnuty praktické informace o podávání návrhů projektů a další.

Seminář se uskuteční 16. 3. 2018 v Plzni v přednáškovém sále US 207 (budova NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Technická 8, 306 14. Podrobnější mapa včetně příjezdu k areálu ZČU zde. Začínat bude ve 10:00.

Na seminář je potřeba se zaregistrovat prostřednictvím formuláře dostupného zde.

 

Zdroj: GA ČR