facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář: Jak lépe řídit stát - příklad dobré praxe pro politiku zaměstnanosti

6. 3. 2018
Seminář: Jak lépe řídit stát - příklad dobré praxe pro politiku zaměstnanosti

Think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. a Institut pro trh práce a zaměstnanecký výzkum IAB vás dne 11. 4. 2018 zvou k účasti na vybraných či všech akcích se společným názvem Jak lépe řídit stát: Příklad dobré praxe pro politiku zaměstnanosti.

Kvalitní veřejné politiky, včetně politiky zaměstnanosti, se neobejdou bez poznatků kvalitního výzkumu. ento výzkum musí být tematicky relevantní, operativně včas k dispozici, musí vycházet z aktuálních dat, a musí být založen na rigorózních vědeckých přístupech. Spojení vědy a tvorby veřejných politik však vyžaduje funkční institucionální uspořádání, které se v České republice dosud nepodařilo najít. Jako příklad dobré praxe bude podrobně představen německý federální ústav pro výzkum zaměstnanosti IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). V paralelních seminářích budou prezentovány příklady výzkumů IAB s výraznými dopady do veřejných politik v Německu a diskusním panelu budou zváženy možnosti praktického využití příkladu IAB v České republice.

seminář idea

 

Zdroj: IDEA CERGE-EI