facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seminář: Metody hodnocení ekonomických dopadů VaV v ČR

14. 4. 2022
Seminář: Metody hodnocení ekonomických dopadů VaV v ČR

Seminář se uskuteční 10. května od 9:30 do 12:30 na Technologickém centrum AV ČR a nabídne prostor pro sdílení zkušeností s aplikací kvantitativních (kontrafaktuálních) metod pro hodnocení ekonomických dopadů VaV v ČR.

Seminář je pořádán v rámci projektu Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor, který je podpořen z Programu ÉTA Technologické agentury ČR.

Cíl semináře: představení a diskuze o výsledcích kontrafaktuálních dopadových analýz podpory podnikového výzkumu a vývoje v České republice.

S výsledky dopadových analýz a výstupy projektu seznámi účastníky řešitelé: Vladislav Čadil (TC AV ČR), Ondřej Dvouletý (VŠE) a Tomáš Ratinger (TC AV ČR).

Použitý metodologický rámec kombinuje techniky kontrafaktuální dopadové analýzy a vícenásobné regresní analýzy panelových dat. Byl aplikován na podniky, které byly podpořeny mezi lety 2008-2018. Jako výsledkové indikátory byly zvoleny proměnné, které zachycují celkovou finanční situaci podniků a jejich výkonnost (celková aktiva, hmotný investiční majetek, celkové tržby, zisk před zdaněním a odečtením úroků – EBIT, rentabilitu aktiv – ROA, provozní marži – PCM, přidanou hodnotu, spotřebu výkonů, osobní náklady a ukazatel souhrnné produktivity výrobních faktorů – TFP). Finanční data se podařilo získat celkem u 1 637 subjektů, tedy přibližně u 17,36 % všech identifikovaných podpořených subjektů. Kontrolní skupinu tvořily podnikatelské subjekty, které byly vybrány z populace ekonomicky aktivních subjektů. Dále byla provedena dodatečná analýza příjemců podpory za pomoci vícenásobné regresní analýzy a párování příjemců podpory na základě zobecněného pravděpodobnostního skóre.

 

Čas: 10. května 2022 9:30-12:30

Místo: Technologické centrum AV ČR – zasedací místnost Labe

 

Registrační formulář zde

 éta_tačr.png

 

 

 

 

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR