facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Seminář: Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji

2. 3. 2018
Seminář: Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji

Dne 7. března 2018 pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Smart akcelerátorem Pardubického kraje seminář na téma Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji

Akce je určena podnikatelům, zástupcům inovativních firem, veřejné správy, výzkumných organizací a dalších institucí, podporujících oblast vědy, výzkumu, inovací a designu. Cílem semináře je podpora kooperace firem a výzkumné a vývojové infrastruktury v Pardubickém kraji. Zároveň budou představeny dotační možnosti Technologické agentury ČR, aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z OPPIK, ITI Hradecko-pardubická aglomerace a projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje. Celou akci uzavře diskuze, jak lze posílit image v oblasti znalostí ekonomiky.

Místo konání: Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií a znalostí, náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice

Další informace a podrobný program naleznete v příloze.

 

Zdroj: CzechInvest

Stáhnout přílohy: